20. december 2017

Jonas Peters modtager 2,7 mio. kr. fra Carlsbergfondet

Forskningsbevilling

Titlen på Jonas Peters’ forskningsprojekt er "Learning by doing: How to adapt to changing environments". Projektet bliver finansieret af Carlsberg Foundation Distinguished Associate Professor Fellowship.

Carlsbergfondet ønsker at gøre det muligt for de mest fremragende nyudnævnte lektorer med international erfaring at konsolidere deres uafhængige forskningsgruppe eller -miljø. Bevillingen dækker perioden juli 2018 til juni 2021.

Jonas Peters

Jonas Peters er lektor i statistik ved Institut for Matematiske Fag. Han er tilknyttet forskningsgruppen Statistik og sandsynlighedsregning. Inden sin ansættelse i København i august 2016 var Jonas leder af forskningsgruppen Causality ved Max Planck Institute for Intelligent Systems, Tübingen. Før det var han Marie Curie fellow ved Seminar for Statistik, ETH Zürich.

Jonas forsker i at udlede årsagssammenhænge fra observationsfordelinger, både teoretisk og metodisk. Hans arbejde vedrører områder som højdimensional statistik, beregningsstatistik og grafiske modeller. Han har for nyligt, sammen med to kolleger, udgivet bogen ”Elements of Causal Inference - Foundations and Learning Algorithms”.

Jonas beskriver sit kommende projekt på Carlsbergfondens hjemmeside:

Learning by doing

"Mennesker lærer for det meste, mens de er en del af et miljø. Vi lærer at fremkalde en bestemt reaktion fra vores forældre afhængigt af deres følelsesmæssige tilstand. Vi lærer at slå vores nabo i bordtennis, og hvordan vi cykler sikkert, selv i tæt trafik.

En virkelig forbløffende evne hos mennesker er, hvor nemt vi kan tilpasse vores adfærd, når miljøets ”regler" ændres. Udskiftning af bordtennisbattet kræver kun små ændringer i udførelsen af vores slag. Og det er ikke svært at lære at køre en tandem, hvis vi allerede kan køre en cykel.

I dette projekt ønsker vi at studere matematiske principper, hvor en sådan overførsel af viden og færdigheder er mulig.”

Nødvendig tilpasning

"I de sidste årtier er der sket betydelige fremskridt med formalisering til datalogisk sprog af læringsproblemet i et interaktivt miljø. Succesen med Alpha Go er et af disse eksempler. Mindre fremskridt er gjort i udviklingen af ideer til, hvordan en indlært strategi kan tilpasses til skiftende miljøer.

I virkeligheden står vi imidlertid over for sådanne ændringer i miljøet næsten hele tiden. De kræver, at vi tilpasser vores politikker, selvom de har virket i mange år. Vi håber, at vores forskning kaster lys over, hvordan man opdager, hvornår og hvordan en politik skal tilpasses. "

Læs mere om Jonas Peters projekt på Carlsberg Fondens hjemmeside

Emner