28. juli 2017

Flere søgte ind på de matematiske uddannelser

Studieoptag 2017

De matematiske fag oplevede en samlet fremgang i antallet af ansøgninger til bacheloruddannelserne, og måtte skuffe mange. Men der er ledige pladser i Aarhus, Aalborg og Odense.

Forsikringsmatematik havde en stor fremgang i det samlede ansøgertal (13,8 %) og endnu større fremgang for ansøgere med faget som 1. prioritet (16,2 %). Der var således 272 ansøgere (122 med faget som 1. prioritet) – men kun 55 studiepladser.

Det resulterede i en adgangskvotient på hele 11,1.

Studieretningen Matematik-økonomi blev søgt af 22,7 % flere end sidste år. Hele 378 ansøgere, hvoraf 79 havde studieretningen som 1. prioritet – og der blev kun optaget 72 studerende. Adgangskvotienten blev 8,9.

For studieretningen Matematik var der et lille fald (2,4 %) i det samlede ansøgerantal, men en god stigning (11,6 %) i antallet ansøgere med faget som 1. prioritet. Der var 489 ansøgere i alt, 183 med Matematik som 1. prioritet. Der blev optaget 154 studerende. Adgangskvotienten blev 7,6.

Ledige pladser

Der er ledige pladser på matematikstudiet i både Aarhus, Aalborg og Odense. Der er desuden ledige pladser på Matematik-økonomi i Aarhus og Aalborg.