30. november 2022

ERC Starting Grant til Laura Mančinska

Forskningslegat

Lektor Laura Mančinska har modtaget et legat på € 1,5 mio. fra Det Europæiske Forskningsråd til projektet "Quantum Information Processing with Interacting Parties".

Laura Mančinska

Laura er lektor i matematisk fysik og kvanteinformationsteori ved Institut for Matematiske Fag. Hun arbejder med Villum Center for Mathematics of Quantum Theory (QMATH).

De prestigefyldte ERC Starting Grants er målrettet unge talentfulde forskere, som vil etablere deres egne forskerhold. Hver bevilling er beregnet til at skabe ideelle betingelser for en allerede lovende forskerkarriere med mulighed for dybtgående uafhængig forskning.

Udvikling af nye værktøjer

Laura Mančinska siger om sin forskning: "Det er en spændende tid for kvanteberegninger, da kvantehardwarens muligheder begynder at opfylde kravene til de teoretiske kvanteprotokoller. Dette aktualiserer det grundlæggende spørgsmål om teorien om kvanteberegning: Til hvilke opgaver har kvanteteknologier en fordel i forhold til deres konventionelle modstykker?

Mit projektforslag adresserer dette grundlæggende spørgsmål i forbindelse med informationsbehandling med interagerende aktører, som er den naturlige ramme for problemer inden for kryptografi, kommunikation og distribueret databehandling. Mit team vil vi tage en tostrenget tilgang:

Vores første store mål er bedre at forstå de ressourcer, der er nødvendige for kvantefordele, specifikt den unikke kvanteressource sammenfiltring (entanglement). Til dette formål vil vi udvikle nye værktøjer, der vil give en helt ny måde at tænke på opgaver for flere aktører og identificere scenarier, hvor de generelt undvigende kvantefordele kan opdages og realiseres effektivt. Vi vil også tage fat på store udestående udfordringer som at belyse forskellen mellem to konkurrerende matematiske beskrivelser af sammenfiltring.

Det andet mål med mit projekt er at udvikle nye algoritmer til opgaver for mange aktører i situationer, hvor inputdataene er kvante. Dette vil omfatte nye implementeringer af vigtige kvanteunderrutiner samt effektive algoritmer til fejlreduktion og beregninger på støjende data.”

Laura har allerede en lille gruppe forskere omkring sig, finansieret af et Villum Young Investigator-stipendie hun fik i 2021, og ERC-bevillingen vil give hende mulighed for at finansiere yderligere tre postdocs og to ph.d.-studerende.

Laura Mančinska har en ph.d.-grad i kvanteinformation fra Department of Combinatorics and Optimization, University of Waterloo, Canada. Hun kommer oprindeligt fra Letland, hvor hun tog sin bachelorgrad i datalogi.

Lauras forskning falder i store træk inden for området kvanteinformation og datalogi, et felt dannet i skæringspunktet mellem matematik, datalogi og fysik. Hun har samarbejdet med folk fra alle disse tre store videnskaber om projekter med vidt forskellige fokus.