4. november 2014

Birger Brietzke, ph.d. studerende

Birger BrietzkeBirger Brietzke blev ansat som ph.d.-studerende ved Institut for Matematiske Fag den 1. september 2014. Han er tilknyttet forskningsgruppen Geometrisk Analyse og Matematisk Fysik og har Jan Philip Solovej som vejleder.

Birger har både sin bachelor- og kandidatgrad her fra instituttet, og Jan Philip var også vejleder for hans speciale med titlen "Topological States in Graphene".

Birgers forskningsinteresse ligger indenfor området mangelegemefysik, hvor han beskæftiger sig med Bose-gassers grundtilstandsenergi.

Man kan træffe Birger på kontor 04.0.07.