11. november 2022

Bevilling på 11,8 mio. kr. giver QLife Centeret mulighed for at udvide

Kvanteforskning

Teoretisk fysiker Daniel Malz ansættes på Københavns Universitet til april 2023 takket være en RECRUIT-bevilling fra Novo Nordisk Fonden. 

Daniel Malz

Quantum for Life Centre er et tværfagligt forskningscenter, der kombinerer kvantefysik, matematik, kemi og datalogi. Centerleder Matthias Christandl glæder sig til at byde Daniel Malz velkommen på holdet:

"Daniel er en ’rising star’, som vil styrke forbindelsen mellem kvanteforskning i software og hardware på universitetet og dermed være med til at nedbryde afdelingsgrænser i vores tværfaglige forskningsfelt."

Daniel Malz har en PhD i fysik fra University of Cambridge og har tidligere arbejdet på Max Planck Institute for Quantum Optics sammen med kvanteinformationspioneren Ignacio Cirac.

Daniel bliver ansat som adjunkt på Institut for Matematiske Fag og tilknyttes Quantum for Life Centret. RECRUIT-bevillingen gives til de dygtigste eller førende forskere for at styrke danske universiteter i international konkurrence. Stipendiet tildeles over en syvårig periode og fokuserer specifikt på analoge enheder, der bruges til at simulere flerlegemefysik.

Daniel Malz forklarer:

"På grund af hurtige nylige eksperimentelle fremskridt kan videnskabsfolk nu bygge velkontrollerede kvanteenheder, der omfatter mange bestanddele (qubits, spins, atomer, ioner, ...), hvis dynamik er for kompleks til at blive modelleret ligetil ved hjælp af klassiske computere. Vores centrale mål er at forstå og foreslå måder at udnytte kraften i disse enheder. For at besvare disse spørgsmål bruger vi begreber fra AMO (atomisk, mesoskopisk og optisk) fysik, teori om kondenseret stof og kvanteinformationsteori."

Daniel vil danne sin egen forskningsgruppe og er begyndt at rekruttere. Fristen for postdoc-ansøgninger er den 15. november. Deadline for ph.d.-studerende er 15. november og igen i april 2023.

Læs mere om Daniel Malz’ rekruttering.

Ansøg om en ph.d. eller postdoc.