30. juli 2014

Olga Bershteyn, postdoc

Postdoc

Olga Bershteyn er ansat som postdoc på Institut for Matematiske Fag fra 1. juni 2014. Hun arbejder i forskningsgruppen Geometrisk Analyse og Matematisk Fysik.

Olga Bershteyn Olga fik sin ph.d. fra B.Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering, Kharkov, Ukraine. Derefter tilbragte hun i to år som Marie Curie Fellow ved Tallinn University of Technology, Estland.

Olgas forskning ligger inden for repræsentationsteori for kvantegrupper og ikke-kommutativ geometri. Hun studerer geometriske realisationer inden for repræsentationsteori, kvante Harish-Chandra moduler, kvante homogene rum og relaterede problemer inden for ikke-kommutativ kompleks og harmonisk analyse.

Lektor Hans Plesner Jakobsen vil være hendes postdoc mentor.

Olga sidder i kontor 04.2.22