1. maj 2024

Eksterne lektorer i matematik søges til studieåret 2024/2025

Søges

En række stillinger som ekstern lektor ved Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet, er åbne pr. 1. august 2024.

Vi søger eksterne lektorer til følgende opgaver:

  • Undervisning i Introduktion til matematik i naturvidenskab, som er en obligatorisk del af en række bacheloruddannelser på det Natur- og Biovidenskabelige fakultet. Stillingen indebærer holdundervisning i grundlæggende matematisk analyse. Kurset er placeret i blok 1 (september-november). Se kursusbeskrivelse for yderligere information.
  • Undervisning i Introduktion til matematik for de kemiske fag. Stillingen indebærer holdundervisning i grundlæggende matematisk analyse. Kurset er placeret i blok 2 (november-januar). Se kursusbeskrivelse for yderligere information.
  • Undervisning i Førsteprojekt i matematik (MatProjekt), som er en obligatorisk del af bacheloruddannelsen i matematik. Stillingen indebærer varetagelse af undervisning og vejledning i projektforløb. Kurset er placeret i blok 3 (februar-april). Se kursusbeskrivelsen for yderligere information.
  • Undervisning og vejledning i projektkursus om Asset Management på kandidatniveau. Kurset er placeret i blok 1.
  • Undervisning i Practical financial optimization, som er et sommerkursus. Stillingen indebærer undervisning og projektvejledning. Kurset er placeret i august. Se kursusbeskrivelse for yderligere information.

Kvalifikationer

Kvalifikationskravet er kandidatniveau, samt yderligere kvalifikationer, der kan dreje sig om særlige specialer og kundskaber, særlig praksiserfaring eller andre særlige kvalifikationer på højt niveau opnået gennem ansættelse inden for fagets område. Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget.

LÆS MERE - OG SØG ONLINE

Ansøgningsfrist: 01-05-2024
Ansættelsesdato: 01-08-2024