11. maj 2015

Asger Törnquist ansat som lektor

Forfremmelse

Dekanen har truffet beslutning om ansættelse af Asger Törnquist som lektor i deskriptiv mængdelære ved Institut for Matematiske Fag.

Asger Törnquist Asger fik sin Ph.D. grad ved UCLA under vejledning af Gregory Hjorth, og var efterfølgende postdoc ved University of Toronto i Canada og Kurt Gödel Research Center i Wien. I 2011 modtog han Forskningsstyrelsens Sapere Aude trin 2 bevilling og har siden arbejdet ved Institut for Matematiske Fag på KU som adjunkt.

"Mit forskningsområde er deskriptiv mængdelære, som er et område af mængdelæren, der studerer, hvor matematisk analyse, bredt forstået, møder begrænsningerne for, hvad vi kan bevise ud fra de almindelige mængdeteoretiske aksiomer, ZFC.”

”Deskriptiv mængdelære danner også en naturlig ramme for at studere kompleksitetsproblemer i analyse, f. eks. kompleksiteten af klassifikationsproblemer, og idéer fra deskriptiv mængdelære har i tiltagende grad haft indflydelse på ergodisk teori og operator algebra i de seneste ti år," forklarer Asger.

Asger er medlem af Executive Committee i Scandinavian Logic Society, og bestyrelsesmedlem i European Set Theory Society.