10. juli 2015

Tinne Hoff Kjeldsen ny professor

Professor

Dekanen har udpeget Tinne Hoff Kjeldsen som professor i den moderne matematiks historie ved Institut for Matematiske Fag, KU.

Tinne Hoff Kjeldsen

Tinne Hoff Kjeldsen er bachelor og kandidat her fra Københavns Universitet. Hovedfag i matematik, bifag i idræt. Hendes specialevejleder var professor Christian Berg.

I begyndelsen af 90'erne arbejdede hun som forskningsstipendiat ved MATH/KU, som matematiklærer på Espergærde Gymnasium, gæsteforsker på UC Santa Barbara (USA) og Lunds Universitet (Sverige), og derefter som ekstern lektor her på MATH.

I 1995 fik Tinne et ph.d.-stipendium ved Roskilde Universitet. Hendes afhandling fra 1999 har titlen “A Contextualised Mathematical-historical Analysis of Nonlinear Programming: Development and Multiple Discovery”. Vejleder var lektor Anders Madsen.

Efter ph.d.’en blev hun ansat ved Roskilde Universitet: I 2000 som adjunkt ved Institut for Natur, Systemer og Modeller (NSM), i 2003 som lektor, og i 2011 blev hun leder af faggruppen IMFUFA (Indsatsområdet for Studiet af Matematik og Fysik samt deres Funktioner i Undervisning, Forskning og Anvendelser) under NSM, Roskilde Universitet.

I 2001 og igen i 2006 modtog Tinne rejselegater til et års forskningsbesøg på California Institute of Technology, USA. Andre langvarige forskningsbesøg tæller University of Toronto, Canada og Dibner Institut for Videnskabs- og Teknologihistorie, Cambridge Massachusetts, USA.

I 2013-2014 var Tinne – med orlov fra Roskilde Universitet – lektor ved Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet.

Tinne Hoff Kjeldsen er forfatter til næsten 100 artikler om matematikkens historie og didaktik, mange af dem udgivet i førende tidsskrifter. Det har ført til stor international anerkendelse, som bl.a. har givet sig udtryk i, at hun blev inviteret til at holde foredrag ved Den Internationale Matematikerkongres i Hyderabad, Indien, i 2010. Hun er endvidere inviteret til at bidrage til Oxford Handbook of History of Mathematics, og inviteret til konferencer i bl.a. Canada, Kina, Brasilien, USA, Oberwolfach (gentagne gange).

Hendes arbejder er især bemærkelsesværdig for deres analyser af den ikke-lineære programmerings historie, betydningen af anden verdenskrig for teoriens udvikling og etablering samt konveksitetsteoriens udvikling. Hun har undersøgt konveksitetsbegrebet i Minkowskis talteoretiske arbejder, og sammenlignet det med de tidligere ideer hos Brunn og andre, og har analyseret hvordan disse tidlige anvendelser af konveksitetsbegrebet udviklede sig til en egentlig konveksitetsteori. Hendes arbejde kombinerer omhyggelig matematisk analyse med en udviklet sans for historiografiske spørgsmål.

Tinne er medlem af bestyrelsen for Dansk Matematisk Forening, hun er Fellow of the American Mathematical Society, og medlem af Danmarks Matematikundervisningskommission (DMUK).