7. marts 2014

Center for Symmetri og Deformation forlænget frem til 2019

Forlængelse

Med en bevilling på 40 mio. kr. har Dansk Grundforskningsfond forlænget Center for Symmetri og Deformation, Institut for Matematiske Fag, med endnu en femårs periode, 2015-2019.

Centre for Symmetry and DeformationCentre for Symmetry and Deformation

Medlemmerne af det videnskabelige evalueringsudvalg, professorerne Paul Goerss (Northwestern), John Greenlees (Sheffield), Stefan Schwede (Bonn), diskuterer forskning med centrets ph.d.-studerende.

Peer review-rapporten, der blev udarbejdet i forbindelse med ansøgningen om fornyelse, siger det således:

"Centret har siden fremkomsten [i 2010] haft et bemærkelsesværdigt forløb. Mange af målene i det oprindelige forslag er blevet nået, og Centrets medlemmer har fremvist en række fremragende resultater, som ikke var forudset fra starten. Fra vores synspunkt har den mest slående ting været styrken i aktiviteten, medlemmernes energi og den virkelige og produktive krydsbefrugtning af temaerne. Bag dette ligger en meget stærk identitetsfølelse i Centret, og en reel følelse af stolthed hos alle medlemmerne."

I sin anden periode vil centret søge at udvide denne videnskabelige førerposition, sætte ambitiøse nye forskningsmål, ved at anvende en række nye teknikker, der spænder over metoder fra geometrisk og analytisk gruppeteori til teknikker, der har deres udgangspunkt i afledt algebraisk geometri.

Et internationalt knudepunkt

Center for Symmetri og Deformation har det overordnede tema at forstå matematikken bag symmetri og deformation, gennem et bred vifte af metoder, der spænder fra algebra og topologi til ikke-kommutativ geometri.

Centrets ph.d.-studerende og postdocs.

Centrets ph.d.-studerende og postdocs.

Den største enkelte bidragsyder til centrets drift er Dansk Grundforskningsfond med deres 90 mio. kr i støtte for årene 2010-2019. Andre bidragsydere er Det Europæiske Forskningsråd og Det Frie Forskningsråd.Gennem den faste stabs videnskabelige styrke har centret udviklet sig til et internationalt knudepunkt inden for sit område, med omkring 150 gæster hvert år, plus alle deltagerne i de 10 årlige workshops, master classes og konferencer.

Med 27 postdoc-stillinger og 26 ph.d.-studerende siden centrets start, har mange unge videnskabsfolk allerede brugt centret som springbræt for en lovende international forskerkarriere.

Læs mere om mål, aktiviteter og resultater på Center for Symmetri og Deformation hjemmeside.