20. marts 2017

Svensk matematikpris til Dan Petersen

Pris

Sparreska-prisen vil blive tildelt Dan Petersen, lektor ved Institut for Matematiske Fag, af Det Kongelige Svenske Videnskabsakademi.

Dan PetersenSparreska-prisen gives til unge matematikere (under 30 år) for videnskabeligt arbejde af stor værdi. Dan Petersen belønnes for sit arbejde vedrørende modulirum af stabile kurver og deres tautologiske ringe.

Dan blev født i Sverige i 1985. Han studerede teknisk fysik på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, men indså i løbet af sit første år af studiet, at matematik var hans sande lidenskab. Efter at have opnået en kandidatgrad, begyndte Dan Petersen ph.d.-studier i matematik under vejledning af professor Carel Faber. Han blev ph.d. i 2013, hvorefter han fik en postdoc-ansættelse ved ETH i Zürich.

Dan kom til Københavns Universitet i november 2014, først som adjunkt, siden maj 2016 som lektor. Han er tilknyttet Center for Symmetri og Deformation ved Institut for Matematiske Fag.

Dans ph.d.-afhandling, “Topology of moduli spaces and operads”, blev tildelt “Stockholm Mathematics Centre Prizes for Excellent Doctoral Dissertation” - og året efter “The International Stefan Banach Prize for a Doctoral Dissertation in the Mathematical Sciences”.

Dan Petersens arbejde med modulirum af kurver og tautologisk ringe er især samlet i disse tre artikler:

  • "The structure of the tautological ring in genus one" (Duke Math. J. 2014)
  • "The Gorenstein conjecture fails for the tautological ring of M_{2,n}" (with Orsola Tommasi, Invent. Math. 2014)
  • "The tautological ring of the space of pointed genus two curves of compact type" (Compositio Math. 2016)

”I den första ger jag ett bevis av ett resultat som Getzler annoncerade i mitten av 90-talet men som han aldrig gav ett bevis av, som ger en precis beskrivning av tautologiska ringen i genus ett. De andra två ger motexempel mot en förmodning av Faber, som också är från mitten av 90-talet. De första två skrev jag som PhD-student i Stockholm och den tredje som postdoc vid ETH Zürich”, forklarer Dan Petersen.

Dan vil modtage Sparreska-prisen 2017 (SEK 75.000) ved en ceremoni på Det Kongelige Svenske Videnskabsakademi den 12. april 2017.

Emner