2. november 2020

Succes med online studiepraktik

Studiepraktik

Institut for Matematiske Fag har afviklet en meget vellykket studiepraktik for gymnasieelever fra hele landet. Det foregik uden visir og masker - online på Zoom og Instagram. En lille gruppe københavnske elever har dog prøvet at forske i kvantematematik sammen med en forsker - live.

Studiepraktik via Zoom
Studiepraktik via Zoom

Det nye digitale format gjorde, at instituttet i år kunne lave den største studiepraktik nogensinde, med 65 gymnasieelever fra hele Danmark. 30 af deltagerne var fra Jylland.

Studiepraktikken den 23.-24. oktober forgik i et online kursusrum, hvor deltagerne kunne følge seks moduler om studiets opbygning og indhold. Dertil kom en blanding af live aktiviteter og oplæg, begge dele på Zoom, samt opslag på Instagram, hvor man kunne følge nogle af vores førsteårsstuderendes hverdag.

MATH havde den klart største studiepraktik på SCIENCE - vi havde faktisk halvdelen af alle fakultetets studiepraktikanter.

Den efterfølgende evaluering viste en stor tilfredshed hos praktikanterne. De var især tilfredse med oplæggene fra de ældre studerende. Som en af dem skriver:

”Det var superfedt at høre om uddannelserne og om fritidsaktiviteter fra de førsteårsstuderende (studiepraktikværterne), så man fik et reelt indblik i, hvordan hverdagen nogenlunde ville komme til at se ud, når man selv kommer dertil.”

Succesen bliver gentaget til foråret med en todages online studiepraktik, fortæller praktikkoordinatoren, Abrahim Borgi. Åbent Hus-arrangementet for gymnasieelever, den første uge i marts, bliver også afviklet online.

Forskerpraktik med kvantematematik

Plakat om kvantematematik

Alle deltagere i projekt Forskerpraktik afslutter forløbet med en plakat, der præsenter deres forskning. Her er resultatet fra Matematikken bag Kvantemekanik. Klik for stor PDF,

Nørre Gymnasium og Christianshavns Gymnasium har i en årrække organiseret projekt Forskerpraktik, hvor mindre grupper af gymnasielever mødes med en forsker til fire workshops. Der blev i år dannet 16 forskningsprojekter indenfor både det humanistiske, det samfundsfaglige og det naturvidenskabelige område.

Seks elever valgte at komme i praktik hos Frederik Ravn Klausen, der er ph.d.-studerende ved  QMATH-centeret på Institut for Matematiske Fag.

- De fordybede sig i matematikken bag kvantemekanik og lærte blandt andet lært om komplekse tal og matricer. De undrede sig over, hvad det vil sige at måle en kvantemekanisk partikel, og hvordan qubits adskiller sig fra klassiske bits ved at have flere mulige tilstande, fortæller Frederik.

- De legede med, hvordan matrices kan virke på qubits og de eksperimenterede sig frem til, at qubits bliver nødt til at være beskrevet af vektorer med enhedslængde. Endelig undrede sig over, hvordan kvantepartikler kan være sammenfiltrede, selv om de ikke er det samme sted, slutter Frederik.