8. januar 2015

Robyn Stuart, postdoc

Robyn StuartRobyn Stuart er ansat som postdoc forsker ved MATH fra januar 2015. Hun vil indgå i forskningsgruppen Statistik og Sandsynlighedsregning og arbejde sammen med professor Susanne Ditlevsen.

Robyn vil arbejde med hæmodynamik-modellering og statistisk inferens i multivariate dynamiske modeller. Hendes forskningsinteresser er inden for deterministiske dynamiske systemer og probabilistiske metoder til at analyse dem.

Før ankomsten til København arbejdede Robyn som ”mathematical modeller” på et internationalt HIV-program-evalueringsprojekt baseret på University of New South Wales i Sydney, Australien. Robyn fik sin PhD i anvendt matematik fra samme universitet i 2013.

Robyn sidder i kontor 04.3.01.