1. september 2015

David Sprehn, ny postdoc

David SprehnDavid Sprehn begynder som postdoc i Center for Symmetri og Deformation den 15. september 2015. Hans postdoc-mentor bliver Jesper Grodal.

"I study the modular cohomology of the general linear groups over finite fields, and of other finite groups of Lie type. Besides finite group cohomology, I'm interested in group actions, bundles, and characteristic classes", fortæller David.

David afsluttede sin ph.d. i juli på University of Washington, vejledt af Steve Mitchell.

Hans kontor bliver 04.0.09.