2. september 2015

Martin Speirs, ny ph.d.-studerende

Martin SpeirsMartin Speirs er ansat som ph.d.-studerende fra 1. september 2015, finansieret af Lars Hesselholts Niels Bohr Professorat. Lars Hesselholt bliver Martins ph.d.-vejleder.

Martin har sin kandidat- og bachelorgrad her fra KU, hvor han har studeret en del forskellige emner; f.eks. repræsentationsteori, modelteori og algebraisk topologi. Hans speciale havde titlen "Model Categories with a view towards Rational Homotopy Theory". Vejleder var Kristian Moi. Specialet var et studie af Quillen's forskning fra slut 60erne, som viste, at rationel homotopiteori kan beskrives som homotopiteorien af dg Lie algebraer.

Martins forskningsområde vil være topologi og aritmetisk geometri, især topologisk Hochschild homologi for perfektoide algebraer.

Martin har kontor i 04.0.04.