2. juni 2016

Nilin Abrahamsen modtager DMFs Specialepris 2015

Pris

Dansk Matematisk Forenings specialepris på 15.000 kr. overrækkes fredag den 10. juni 2016 til Nilin Abrahamsen ved et arrangement på HCØ.

Nilin Abrahamsen

Specialet, der gjorde Nilin til cand.scient., er af bedømmelsesudvalget fra DMF vurderet til at være det bedste matematikspeciale afleveret i 2015. Udvalget har afgivet en udførlig indstilling med bl.a. følgende kortfattede beskrivelse af specialet:

”I dette ambitiøse speciale om et emne inden for et meget aktuelt forskningsfelt i såvel matematik som fysik gives et nyt og elegant bevis for den såkaldte Widoms’s formodning. Specialet indeholder en fin gennemgang af et avanceret emne i matematisk analyse med forbindelser til matematisk fysik, og er en teknisk præstation på et højt niveau med alle detaljer i den asymptotiske udvikling af sporet af en (bestemt type) pseudodifferentialoperator på plads. Specialet er meget imponerende og selvstændigt udført. Det indeholder originale forskningsresultater og har næsten karakter af en lille ph.d. afhandling.”

Nilin, der i dag er ph.d.-studerende ved MIT, får overrakt sin pris ved et arrangement den 10. juni kl. 15:00 i HCØ’s auditorium 10. Her holder han sammen med sin specialevejleder, professor Jan Philip Solovej, et foredrag om specialet og dets emnekreds ”Widoms’s conjecture for Flat Symbols and Scaling of Entanglement Entropy”.

Reception

Efter det formelle arrangementet er DMF vært ved en uformel reception. Denne del af arrangementet forventes at starte omkring kl. 16:15 og slutte omkring kl. 17:30.

Edlund A/S fungerer som sponsor for Specialeprisen.

Emner