11. februar 2015

Samuele Soraggi, ph.d.-studerende

Ph.d.-studerende

Samuele Soraggi er ansat som ph.d.-studerende fra februar 2015. Han skal deltage i projektet "The Genomic History of Denmark" og tilknyttes på Institut for Matematiske Fag forskningsgruppen Statistik og Sandsynlighedsregning.

Samuele Soraggi"The Genomic History of Denmark" indgår i Københavns Universitets Stjerneprogram for Interdisciplinær Forskning. Med projektet bliver Danmark det første land i verden, der kortlægger sin historie ud fra evolutionære, demografiske og sundheds vinkler − fra de tidligste bosættere til vore moderne tider - for at forstå aktuelle sundhedsproblemer, genetiske karakteristika og sociale forandringer.

Mere specifikt vil Samueles forskning fokusere på undersøgelsen ældre DNA (fra Center for GeoGenetik) ved brug af teknikker fra statistik og maskinlæring anvendt på genetik-området.

Samuele har en kandidatgrad i anvendt matematik fra universitetet i Genova, Italien. Hans afhandling havde titlen "Anvendelsen af skjulte Markov-modeller i robotteknologi". Samuele blev vejledt af Emanuela Sasso (University of Genova) og Danilo Bruno (IIT - Italian Institute of Technology).

Her i København er Samueles ph.d.-vejleder Carsten Wiuf fra MATH, mens Anders Albrechtsen fra Biologisk Institut fungerer som medvejleder.

Samuele kan findes på kontor 04.3.21