24. marts 2014

David Schrittesser, postdoc

Postdoc

David Schrittesser begyndte den 15. marts 2014 som postdoc ved Institut for Matematiske Fag, KU. Han arbejder i forskningsgruppen Ikke-kommutativ Geometri.

David SchrittesserDavids forskning er i mængdelære, hvor han har arbejdet med forcing-aksiomer, store kardinaltal og deskriptiv mængdelære.

På MATH vil han samarbejdse med Asger Törnquist og Hiroshi Ando om problemer i deskriptiv mængdelære, men også for eksempel forcing og spørgsmål forbundet med målalgebraens automorfigruppe. Han håber også at kunne anvende deskriptiv mængdelære-teoretiske metoder på andre områder, især operatoralgebra.

I sin ph.d.-afhandling, skrevet på Kurt Gödel Research Center, University of Vienna, under ledelse af Sy David Friedman, fandt David en model, hvor alle projektive mængder er Lebesgue-målelige, men hvor der er en projektiv mængde uden Baire-egenskaben. Du kan læse mere om hans forskning på hans gamle hjemmeside.

David Schrittesser har tidligere arbejdet som postdoc ved Hausdorff Center for Matematik i Bonn og på universitetet i Münster.

David sidder i kontor 04.1.17.