23. marts 2015

Professor Adeline Samson besøger MATH

Fondstilskud

VELUX Fondens Visiting Professor Programme har gjort det muligt for Institut for Matematiske Fag at invitere professor Adeline Samson til at besøge instituttet fra 15. april til 14. oktober 2015.

Adeline SamsonAdeline Samson er professor i matematik ved Université Grenoble Alpes i Frankrig. Under sit ph.d.-studie arbejdede hun primært med statistisk modellering af mængden af virus i HIV-patienter. Hun var med til at udvikle en ny metode til at estimere parametre i ikke-lineære modeller med tilfældige effekter, der for eksempel anvendes når man har gentagne målinger fra flere patienter, således at man specifikt tager højde for om variabiliteten skyldes forskelle mellem patienter eller variation over tid for den samme patient. Denne metode er en stokastisk version af EM-algoritmen, kaldet SAEM algoritmen.

SEAM-algoritmen er nu implementeret i de fleste statistiske programpakker, og anvendes ofte i farmaceutiske virksomheder. Den amerikanske Food and Drug Administration anbefaler brugen af SAEM ved analyse af farmakokinetiske-farmakodynamiske data.

Siden 2008 har Adeline koncentreret sig om analyse af stokastiske processer. Stokastisk procesteori er i dag et stort og aktivt forskningsområde inden for statistik. Men indtil for blot et par år siden, var der få forbindelser mellem stokastisk procesteori og computational statistics. Adeline har foreslået forskellige estimationsmetoder i modeller for stokastiske processer baseret på avancerede beregningsmæssige algoritmer, så som stokastisk approksimation, partikelfiltre, sekventiel Monte Carlo, EM algoritmen eller Bayesiansk MCMC.

Adeline har også stærke kompetencer i anvendt statistik. Hun samarbejder med neuroforskere om at forstå egenskaber ved enkeltneuroner, med onkologer om modellering af tumorvækst, med gynækologer om unormal fostervækst, og med idrætsfysiologer om at afsløre doping.

- Adeline Samson er en fremragende statistiker og forsker, og en af mine nærmeste samarbejdspartnere, siger Susanne Ditlevsen, sektionsleder for Statistik og Sandsynlighedsregning.

- Hendes besøg her bliver spændende og udbytterigt for både mig og mine studerende og Instituttet som sådan. Adeline vil desuden deltage i vejledningen af ph.d.-studerende og postdocs.

Emner