7. januar 2015

Mareile Große Ruse, ph.d.-studerende

Mareile Große RuseMareile Große Ruse blev ansat som ph.d.-studerende fra 1. januar 2015 ved Institut for Matematiske Fag. Hun er tilknyttet forskningsgruppen Statistik og Sandsynlighedsregning. Hendes vejleder er Susanne Ditlevsen.

Mareiles forskning handler om parameter estimering af stokastiske differentialligninger med fokus på anvendelse i neurovidenskab og medicin. Et første forskningsprojekt handler om ”Mixed-effects stochastic differential equations which account for the randomness within the time-dependent dynamics of an individual as well as for variability between different subjects”.

Mareile tog en kandidatgrad i matematik ved Humboldt Universitetet i Berlin. Specialets titel var "Convergence of discrete-time BSDEs with applications to game theory". Specialevejleder var Ulrich Horst.

Under en toårs ansættelse ved Lunds Universitet har Mareile arbejdet med Signal Processing med vægt på pulsvariationsmålinger og analyse af fuglesang.

Mareile har kontor i 04.3.21.