25. juni 2020

Rolf Poulsen: Swapaftaler ikke fair

MATH i medierne

Landets største banker beskyldes af eksperter og kunder i Børsen 22/6 2020, for at få det til at se dyrere ud, end det burde være, hvis virksomheder vil slippe ud af dyre aftaler om renteswaps.

Bankerne spiller ikke et fair spil, når det handler om at give virksomhederne en reel chance for at slippe ud, mener Rolf Poulsen, professor på Institut for Matematiske Fag ved Københavns Universitet. Han har indgående kendskab til den finansielle sektor, og efter at have set nærmere ind i bankernes måde at håndtere de udskældte renteswaps er han klar i sin kritik:

Rolf Poulsen
Rolf Poulsen

“Det tal, som banken siger, at kunden skal betale for at slippe ud af sin gæld, er urealistisk højt,” siger Rolf Poulsen til Børsen.

Renteswapaftalerne betyder, at virksomheder i dag betaler tårnhøje renter, og vil de ud af aftalerne, skal de betale markedsværdien af aftalerne. Det er her, striden opstår. I mange af de ældre swapaftaler er det ikke klart defineret, hvordan begrebet “markedsværdi” skal forstås.

“Markedsværdien bør være det, som man kan sælge betalingsrækken for. Når man opgør markedsværdien, bør man derfor indregne de forskellige xVA-funktioner, hvilket også er en vidt udbredt metode, der er markedsstandard. Det gør bankerne ikke, og derfor er der ingen tvivl om, at den markedsværdi, som de når frem til her, ikke er en markedsværdi,” siger Rolf Poulsen.

For mange kunder er der millioner på spil, viser Børsens beregninger.


Se Børsens artikler (kræver abonnement):

https://borsen.dk/nyheder/finans/banker-under-anklage-fastholder-deres-kunder-i-dyre-swapaftaler

https://borsen.dk/nyheder/finans/uklare-aftaler-har-stor-effekt-for-kunde-og-bank

https://borsen.dk/nyheder/finans/eksperter-jyske-bank-beregner-markedsvaerdien-forkert