8. juli 2020

Rekordmange ansøgere til matematik-uddannelserne

Studiestart 2020

Mange unge har i dette corona-år søgt ind på en videregående uddannelse. Københavns Universitet melder om en samlet fremgang på 36% i forhold til sidste år. De tre matematiske uddannelser sætter også rekorder.

KødannelseMatematik-uddannelsen er blevet søgt af i alt 481 personer, det er 32% flere end sidste år. Der kan optages ca. 150 på uddannelsen.

Forsikringsmatematik er blevet søgt af 378 håbefulde, skønt uddannelsen kræver et af de højeste snit på KU; det er en stigning på 40% siden sidste år. Der bliver kun optaget 72 studerende (der er etableret lidt flere pladser), så der er udsigt til en endnu højere adgangskvotient i år.

Endelig har matematik-økonomi-uddannelsen fået den højeste stigning i antal ansøgninger: 491 har søgt, hvilket er 52% flere end sidste år. Der vil blive optaget 70 studerende på uddannelsen. Blandt årets rekorder kommer der desværre nok også en rekord i antallet af afslag.

De to nye uddannelser fra 2019, datalogi-økonomi samt machine learning og datavidenskab - hvor Institut for Matematiske Fag er med som undervisere - har formået at forbedre de allerede gode ansøgertal fra 2019.

Samme ansøger kan godt optræde flere gange i statistikken: Hvis man har flere KU-uddannelser på sin prioriteringsliste, der kan rumme op til otte ønsker, så tæller ens ansøgning med flere steder. KU har således modtaget 33.703 ansøgninger fra 20.203 ansøgere. Af dem har kun de 12.462 en KU-uddannelse som første prioritet.

Vi ved endnu ikke, hvordan 1. prioritetsansøgningerne fordeler sig på de enkelte uddannelser. F.eks. hvor mange af de 481 ansøgere til matematikuddannelsen, der har denne som 1. prioritet.

Ansøgerne får 28. juli besked på, om de er blevet optaget. Samme dag bliver antallet af optagne og adgangskvotienterne offentliggjort. De optagne kan med det samme takke ja eller nej til studietilbuddet, og fristen for dette er 2. august.

Fra 28. juli er det muligt at søge optagelse på uddannelser med ledige pladser og/eller søge en ledig standby-plads på uddannelser, hvor standby-listen ikke er fyldt op. De ledige pladser og standby-pladser vil blive annonceret på studier.ku.dk. Fristen for at søge er 4. august kl. 12.