25. marts 2014

Maria Ramirez-Solano, postdoc

Maria Ramirez-Solano Maria Ramirez-Solano blev ansat som postdoc ved Institut for Matematiske Fag den 1. februar 2014. Hun arbejder med forskningsgruppen Ikke-kommutativ Geometri samt Center for Symmetri og Deformation.

Maria forskningsområde er operatoralgebraer og tilings. Hun arbejder i øjeblikket med Uffe Haagerup om det eksperimenterende side af undersøgelsen af Thompson gruppe F.

Maria har en ph.d. i matematik fra Københavns Universitet. En del af hendes ph.d.-afhandling involverede computer eksperimenter under behandlingen af en ikke-standard hierarkisk tilling.

Hendes kontor er 04.1.18.