2. marts 2016

Vibeke Quorning, ph.d.-studerende

Nyansat

Vibeke Quorning er ansat som ph.d.-studerende ved MATH fra den 15. februar 2016. Hendes stilling er delvist finansieret af Lars Hesselholts Niels Bohr Professorat.

Vibeke QuorningVibeke bliver tilknyttet sektionen Topologi, Funktionalanalyse og Algebra - og har Asger Törnquist som vejleder.

Hendes forskningsinteresser inkluderer deskriptiv mængdelære, gruppevirkninger og deres inducerede baneækvivalensrelationer.

Vibeke har opnået sin kandidat- og bachelorgrad her ved instituttet. Hendes speciale havde titlen "Superrigidity, profinite actions and Borel reducibility" og blev vejledt af Asger Törnquist.

Vibeke sidder i kontor 04.4.05.