12. april 2013

Emanuele Dotto, postdoc

DottoEmanuele Dotto er fra 1. februar 2013 ansat i et halvt år som postdoc ved Center for Symmetri og Deformation. Emanuele fik sin ph.d.-grad ved centret i december 2012, og fra september 2013 vil han være ansat ved MIT som Moore Instructor.

Emanuele interesserer sig bl.a. for at udvikle spormetoder til at studere K-teorien for kategorier med dualitet.

Han er blevet tildelt kontor 04.2.01.