4. september 2014

Fabian Portman, postdoc

Fabian PortmanInstitut for Matematiske Fag har fra 1. september 2014 ansat Fabian Portmann som postdoc i forskningsgruppen Geometrisk Analyse og Matematisk Fysik.

Fabian afsluttet for nyligt sin ph.d. ved Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm og vil fortsætte sin forskning i matematisk fysik med Jan Philip Solovej som mentor.

Fabians forskning kredser om spektralteori om differentialoperatorer og kvantemekanik, især spektralanalyse af Schrödinger operatorer.

Fabian har kontor i 04.2.11.