1. maj 2012

Lykke Rasmussen - ph.d.-studerende

Lykke Rasmussen har siden april 2012 været ansat som ph.d.-studerende tilknyttet forskningsgruppen Forsikring og Økonomi. Hendes ph.d.-vejleder er Rolf Poulsen. Lykke sidder i lokale 04.3.03.