10. september 2013

Irakli Patchkoria, postdoc

Irakli PatchkoriaIrakli Patchkoria er ansat som postdoc fra 1. september 2013 i en tre-årig stilling ved Institut for Matematiske Fag, Center for Symmetri og Deformation.

Irakli afsluttede sin ph.d. ved Bonns Universitet i juli 2013. Hans forskningsinteresser ligger først og fremmest i stabil homotopiteori og homologisk algebra. Han er især interesseret i equivariant stabil homotopiteori.

Irakli kan findes på kontor 04.3.25