7. december 2018

Ny uddannelse: Machine Learning og datavidenskab

Uddannelse

Institut for Matematiske Fag står sammen med Datalogisk Institut bag den nye bacheloruddannelse ”Machine Learning og datavidenskab”, der netop er blevet godkendt af uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers.

Auditorium 1

Ministeren har i alt godkendt otte nye videregående uddannelser, fire af de otte er fra KU. To af de fire har højt datalogi- og matematikindhold og skal imødekomme erhvervslivets behov for flere it-kyndige. Uddannelserne kan søges fra 2019.

Kunstig intelligens (AI) er på alles læber og vinder indpas i stort set alle offentlige og private organisationer. Alle nye systemer og processer er baseret på viden og forståelse, som kan udledes fra data, der opsamles i virksomheder eller i det offentlige.

Derfor vil den faglige ballast fra en i øvrigt solid videregående uddannelse fra et universitet snart ikke længere være tilstrækkeligt, hvis ikke den suppleres med et indgående kendskab til muligheder og værktøjer inden for digitalisering, automatisering og dataanalyse.

Den nye uddannelse har fokus på machine learning og dataanalyse i det tværvidenskabelige felt der findes mellem de klassiske bacheloruddannelser i datalogi, matematik og statistik. Uddannelsen vil desuden kunne give adgang til kandidatuddannelserne i såvel datalogi som statistik.

De studerende vil blive uddannet til at udvikle fremtidens værktøjer til analyse og håndtering af store datamængder, til at udlede struktureret information fra data med statistiske og datalogiske værktøjer, og til at bruge denne viden til f.eks. at lave realistiske prognoser, oversætte sprog, tilsætte kunstig intelligens til klassiske manuelle funktioner, eller forstå årsagssammenhænge.

Institut for Matematiske Fag skal også levere undervisning til den nye uddannelse 'Datalogi-økonomi', der vil kombinere programmeringskompetencer og datalogisk forståelse med den mere klassiske universitetsuddannelse i økonomi. Uddannelsen udbydes i tæt samarbejde med Økonomisk Institut på SAMF såvel som Institut for Fødevare- og ressourceøkonomi på SCIENCE.

Læs mere: