17. juni 2019

Ny kvante-kandidatuddannelse på vej

Kvantekandidat

Master of Quantum Science (QMSc), starter som et pilotprojekt efter sommerferien. Det er et samarbejde mellem institutterne for matematik, fysik og datalogi, som skal uddanne studerende til specialister i kvanteteknologi.

Jan Philip Solovej
Jan Philip Solovej ved tavlen

- Vi har en ambition om på sigt at lave en helt ny kandidatuddannelse, men det program har vi ikke klar endnu. I stedet går vi i gang med et pilotprojekt, hvor vi har sammensat nogle kursuspakker bestående af eksisterende kurser fra de tre institutter, som vil give de studerende et fleksibelt og tværgående forløb inden for kvanteområdet, fortæller Jan Philip Solovej fra QMATH-centret på Institut for Matematiske Fag.

- Matematikstuderende skal f.eks. ud over kvanterelevante kurser på MATH tage nogle af deres valgfrie kurser på NBI og på Datalogi. Det samme gælder fysik- og datalogistuderende. Alle studerende, der følger disse forløb, skal helst tage kurser fra alle tre fagområder.

- Kursuspakken vil typisk indeholde kurser i kvanteinformationsteori. Både det, der udbydes her på MATH og det, der udbydes på NBI. Fra Datalogi vil det være naturligt, at man tager kurser i Machine Learning eller i algoritmer. Fra Matematik har vi vore matematik-fysik-kurser, fortæller Jan Philip.

Vil gerne være på forkant

- Vi har en forventning om, at kvanteomådet bliver stort, og vi vil gerne uddanne vore kandidater til at være parate, når området virkelig tager fart. EU investerer en milliard euro i emnet i øjeblikket og der er mange virksomheder, der har stor fokus på, hvad det kan blive til. Det gælder både inden for kryptering, beregninger og simulering – alle fagområder har fokus på dette. Vi vil gerne være på forkant.

– Vi vil uddanne studerende fra de tre fagområder, så de kan tale sammen. Hvis de kan tale sammen på det her niveau, så bliver de også rigtig dygtige til at bringe det videre ud i virksomhederne senere hen, forklarer Jan Philip.
Man vil etablere et fælles studiemiljø for de kvantestuderende gennem sociale arrangementer, og ved at opfordre dem til at koordinere deres kursusvalg, så de har mindst et fælles kursus i hvert semester.

På det første informationsmøde om pilotprojektet viste ca. 20 kommende kandidatstuderende interesse for uddannelsen. Til august følger et møde med mere detaljeret studievejledning. Man skal søge optagelse som normalt på en af de tre institutters kandidatuddannelser.

Læs mere om QMSc og kursuspakkerne.


Citaterne ovenfor er taget fra et interview, Fagrådet har lavet med Jan Philip Solovej. Se hele interviewet her.