14. november 2014

Ingen fusion

Fusion

Fakultetsdirektionen har trukket deres forslag om fusion af DIKU og MATH tilbage.

Institut for Matematiske Fag og Datalogisk Institut bliver ikke lagt sammen. I stedet har fakultetsdirektionen udarbejdet en liste over indsatsområder, som i den kommende tid skal drøftes med de to institutbestyrelser.

Resultatet skal være konkrete handlingsplaner, som institutledelserne udarbejder og fremlægger for fakultetsledelsen senest den 1. marts 2015.