29. april 2021

Relaxation oscillations - NNF-bevilling til Elisenda Feliu

Bevilling

Novo Nordisk Fonden støtter Elisenda Felius forskning i afslapningsoscillationer i biokemiske reaktionsnetværk med 1,3 mio. kr. over de næste to år.

Elisenda FeliuVedvarende oscillationer, det vil sige periodiske opførsler i et system med hensyn til tid, ses hyppigt i cellebiologi og spiller en kritisk rolle i cellulær dynamik. Det er en udfordrende opgave at bestemme, hvornår et system med parametre har oscillerende opførsel, og det gøres ofte efter en af to strategier: enten ved at finde en Hopf-bifurkation eller ved at identificere en ”time-scale” adskillelse, der fører til såkaldte afslapningsoscillationer.

Afslapningsoscillationer findes typisk ved anvendelsen af detaljerede tilgange, og der kendes ingen black-box-metoder. Projektet fokuserer på differentialligninger, der stammer fra studiet af biokemiske reaktionsnetværk og har til formål at identificere karakteristika for de netværk, der er nødvendige for, at de har afslapningsoscillationer.

Tanken er, at afslapningsoscillationer nødvendiggør eksistensen af en type algebraisk varietet med visse stabilitetsegenskaber, og derfor fokuserer projektet på at bestemme, hvornår disse algebraiske varieteter kan findes. Projektet vil derfor bidrage til udviklingen af en systematisk tilgang til identifikation af afslapningsoscillationer.

Projektbevillingen gør det muligt at ansætte en postdoc i en toårig stilling. Vedkommende skal arbejde i Elisenda Felius forskningsgruppe sammen med en ph.d.-studerende, finansieret af Danmark Frie Forskningsfond, der studerer Hopf-bifurkationer - også ved hjælp af algebraiske teknikker.

Lektor Elisenda Feliu er en af de ledende forskere i forskningsgruppen Matematisk Biologi. Elisenda har tidligere modtaget forskningsstøtte fra Novo Nordisk Fonden og Lundbeck Fonden m.v. samt et Sapere Aude Starting Grant fra Danmark Frie Forskningsfond.

Emner