10. marts 2016

Nina Munkholt Jakobsen, postdoc

Nyansat

Nina Munkholt Jakobsen er fra d. 1. marts 2016 ansat i en 3-årig postdoc-stilling ved Laboratorium for Anvendt Statistik under Institut for Matematiske Fag.

Nina Munkholt JakobsenNina vil deltage i laboratoriets tværfaglige forskningssamarbejder med andre forskere tilknyttet Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE), og medvirke i laboratoriets rådgivning af forskere og studerende fra SCIENCE. Hun vil desuden fortsætte sin forskning indenfor statistiske metoder for stokastiske processer.

Nina fik sin ph.d.-grad fra Institut for Matematiske Fag ved Københavns Universitet, hvor hun blev vejledt af professor Michael Sørensen. Ninas ph.d.-afhandling handlede om estimation for stokastiske differentialligninger med og uden spring. Fokus i hendes afhandling var på de asymptotiske egenskaber af estimatorer baseret på approksimative martingal estimationsfunktioner.

Nina har kontor i lokalet 04.0.05.