21. november 2017

Niels Martin Møller modtager prestigefyldt Sapere Aude bevilling

Legat

Tenure-track adjunkt Niels Martin Møller har modtaget en Forskningsleder-bevilling under Sapere Aude-programmet fra Det Frie Forskningsråd. Bevillingen henvender sig til meget talentfulde yngre forskere, der har demonstreret evne til original forskning på højt internationalt niveau.

Niels Martin Møller

”At komme ind i Sapere Aude-programmet betyder, at jeg for alvor kan begynde at opbygge min forskningsgruppe ved KU. Det vil gøre, at mange flere af mine projektideer kan virkeliggøres med det samme. Desuden får jeg mere hjælp til at holde kontakten med det amerikanske forskningsmiljø - hvor jeg tilbragte næsten et årti af min karriere - samt opbygge og styrke netværket her i Europa”, fortæller Niels Martin Møller.

Niels Martins forskningsinteresser ligger i den geometriske analyse, hvor differential-geometrien og topologien møder de ikke-lineære partielle differentialligninger, og i den matematiske fysik. Han arbejder hovedsageligt med teorien for minimalflader, som lidt forenklet sagt er rumlige opdelinger med det mindst mulige areal under de givne betingelser.

Optimale geometriske former i rum og tid

Niels Martins projekt, der har titlen ”Optimale geometriske former i rum og tid”, beskriver han således:

”Helt overordnet set handler projektet om undersøgelsen af geometriske rum vha. ligningerne for optimale geometriske former. Et håndgribeligt eksempel på sådanne er de korteste veje mellem givne nære punkter på en overflade. De opfylder en differentialligning, som kan bruges til at studere deres egenskaber. Man kan ikke generelt nedskrive løsninger til komplicerede ligninger, men må finde på nye indirekte metoder til at udlede information om løsningernes opførsel. Via computere kan man få en idé om nogle aspekter, men ikke deraf drage nogen særligt generelle konklusioner”.

”Man får brug for partielle differentialligninger, så snart man vil beskrive størrelser, som ændrer sig i mere end én retning i rum eller tid. Det er derfor naturligt at de dukker op overalt, lige fra statistik til strengteori og meteorologi over geologi til evolutionsbiologi og finans. De mest umiddelbare perspektiver i denne forskning er udviklingen af stærke teoretiske værktøjer, der kan anvendes andetsteds i matematikken”.

Niels Martin Møller er ansat som tenure-track adjunkt ved Institut for Matematiske Fag, hvor han er tilknyttet sektionen Geometrisk Analyse og Matematisk Fysik.

Han tog sin bachelor- og kandidatgrad fra Aarhus Universitet, og ph.d.-graden ved Massachusetts Institute of Technology (MIT) under vejledning af Tobias H. Colding. Han var derefter ansat som adjunkt ved Princeton University i USA og siden ansat som Senior Postdoc ved International Centre for Theoretical Physics (ICTP) i Italien og medlem af Mathematical Sciences Research Institute (MSRI) i Berkeley, USA.Hvad betyder Sapere Aude?

Sapere betyder at tænke, forstå, reflektere. Der er vægt på den selvstændige brug af fornuften. En direkte oversættelse kunne være 'hav mod til at tænke selv' eller ’vov at vide”.

”Sapere Aude: DFF Forskningsleder” sigter mod at give dygtige, yngre forskere mulighed for at gå i dybden med vigtige forskningsidéer. Virkemidlet sigter desuden mod at fremme mobiliteten mellem forskningsmiljøer samt styrke forskerens netværk og karriere. Målgruppen er særligt talentfulde yngre forskere, som er parat til at lede et forskningsprojekt med flere deltagere på højt internationalt niveau.

Konkurrencen om Sapere Aude: DFF Forskningsleder har været særlig stor i år. Fonden har modtaget 388 ansøgninger, som efter en faglig international bedømmelse og interview har udløst 29 bevillinger, hvoraf de 15 går til KU. 

Emner