9. september 2014

Kristian Jonsson Moi, postdoc

Kristian Jonsson MoiKristian Jonsson Moi er fra 1. september 2014 ansat som postdoc ved Institut for Matematiske Fag. Han er tilknyttet forskningsgruppen Topologi samt Center for Symmetri og Deformation.

Kristian tog sin kandidatgrad ved Oslo Universitet under vejledning af Paul Arne Østvær. Derefter kom han til MATH/KU, hvor han har skrevet sin ph.d., superviseret af professor Ib Madsen.

Kristians hovedinteresse er algebraisk topologi. Han arbejder mest med emnerne algebraisk K-teori og ækvivariant homotopiteori.

Kristians kontor er 04.2.01