20. april 2018

Mogens Steffensen valgt ind i PFAs bestyrelse

Udnævnelse

Professor Mogens Steffensen, der leder instituttets sektion for Forsikring og Økonomi, blev 14. marts 2018 nyvalgt medlem af PFA’s bestyrelse.

Mogens SteffensenForsikringsselskabet PFA Pension er i færd med at modernisere sin bestyrelse ved at vælge bestyrelsesmedlemmer med særlige kompetencer. På generalforsamlingen i marts valgte man således Mogens Steffensen, der kommer med stærke aktuarmæssige kompetencer og stor indsigt på pensionsområdet.

"Jeg glæder mig til at få indsigt i og bidrage til PFA's overordnede beslutninger. Det her er en unik mulighed for at udøve og udbrede den forsikringstekniske forståelse et sted, hvor effekten og synligheden er stor. Jeg er spændt på og ydmyg i forhold til opgaven," siger Mogens Steffensen.

”Det er glædeligt, at en af instituttets professorer kan komme i spil til en så vigtig post i den finansielle sektor. Det styrker instituttets interaktion med det omgivende samfund til glæde for alle parter”, siger institutleder Michael Sørensen.

Mogens Steffensen er uddannet cand. act. (1997) og ph.d. i forsikringsmatematik (2001) fra Københavns Universitet. Han er medlem af Den Danske Aktuarforening, hvor han indgår i Regnskabs- og Solvensudvalget, samt medlem af Finanstilsynets rådgivende regnskabsudvalg for forsikring og pension.