12. marts 2020

Mogens Esrom Larsen er død

mindeord

Mogens døde uventet fredag morgen, den 26. marts 2020, efter en blodprop i hjertet. Han blev 77 år.

Mogens Esrom Larsen
Mogens Esrom Larsen, 26.3.1942 - 6.3.2020

Mogens begyndte matematikstudiet ved Københavns Universitet i 1961. Der var en ny studieordning, og samtidig en eksplosion i antallet af studenter, der ville læse matematisk-naturvidenskabeligt. Vi var på de samme øvelseshold det første år, og vi blev venner; måske var vi lidt nørdede begge to. I 1962 flyttede vi begge på kollegium, og samme år blev vi kammeratinstruktorer, altså instruktorer på kurser, hvor vi selv gik til undervisning.

I 1965 blev Mogens cand.scient. efter fire års studier med Christian U. Jensen som specialevejleder, og i 1969 blev han mag.scient. Efter et mellemspil på Danmark Tekninske Højskole vendte han tilbage til Københavns Universitet. Han blev lektor i 1972, og fortsatte efter sin pensionering i 2009 som emeritus.

I 1969-70 var Mogens på studieophold på MIT. Herunder indledtes et samarbejde med Wolfgang Barth. Deres første vigtige resultat er så smukt og simpelt, at det må nævnes:

The Barth-Larsen Theorem [1]. Lad $A\subset \Bbb P^N$ være en glat kompleks algebraisk mangfoldighed af dimension $a$, hvor $2a\ge N+1$. Da er $A$ enkeltsammenhængende, dvs. $\pi_1(A)=0$.

Hertil føjede Mogens en række yderligere resultater om homotopigrupper for sådanne projektive mangfoldigheder af høj dimension [2] og [3].

For mange danske matematikere er Mogens nok bedst kendt som redaktør af MatNyt. Mogens var en utrættelig sekretær i Dansk Matematisk Forening 1973-93 og derefter kasserer i yderligere mindst otte år. Foreningens medlemsblad, MatNyt, udkom ugentligt, blandt andet på grund af statens poststøtteordning. Her var Mogens eneredaktør fra det første nummer i 1974, i alt i omkring 25 år for ca. 1.000 numre. Bladet indeholdt først og fremmest annonceringer af matematik-foredrag, men ind imellem også redaktionelt stof.

Mogens skrev simpelthen om alt. Hans publikationsliste indeholder mere end 200 arbejder, om både stort og småt. Han skrev om avanceret matematik, specielt de vigtige arbejder om homotopigrupper nævnt ovenfor. Han skrev om anvendelser af matematik, herunder om umuligheden af demokratiske valgmetoder: Mogens implementerede den mest demokratiske metode, faktisk brugt ved valg på Matematisk Institut i en en årrække. Han skrev om kombinatorik og summationsmetoder [8], byggende på samarbejdet med Erik Sparre Andersen. Han skrev flere bøger til gymnasiebrug [4] og [6], og forelæsningsnoter til universitetsbrug. Han skrev en lang række formidlende artikler, bl.a\. i tidsskriftet Kvant (hvor han sad i redaktionen fra starten i 1990). Endelig skrev han en række populærvidenskabelige (dvs underholdende) artikler til tidsskrifter, fx Illustreret Videnskab, Famøs, og Mathilde. Han yndede kryptiske titler, ofte formet som spørgsmål, ingen kunne gætte svaret på, fx fra Illustreret Videnskab: "Er jorden helt rund?", "There are no holes in a diamond", "Hvorfor ser dollartegnet sådan ud?", "Bringer sorte katte ulykke?", "Hvem opfandt genbrugstape?", "Hvad er den røde tråd?". 

Og endelig skrev han om spil, teori og praksis. Mogens elskede at spille, vistnok alt undtagen hasard: Kortspil, fra Bridge og Whist til Davoserjas og kabale; Brætspil, fra Go [7], skak, og solitaire til Matador; Puslespil: fra The Towers of Hanoi over hjernevridere til Rubiks terning [5]. Jeg har spillet det meste med Mogens, herunder lynskak utallige gange (og jeg mener utallige); desværre vandt Mogens som oftest.

I studietiden mødte Mogens og Kate hinanden. Kate var også matematikstuderende, lidt længere fremme end Mogens, og de var begge instruktorer. De blev gift i 1965. Tilsammen udviklede de en helt enestående gæstfrihed, som mange på Matematisk Institut havde fornøjelse af, bl.a. ved juletid. Kate blev afdelingsleder og docent på Ingeniørakademiet, og var senere i en kort periode også ekstern lektor ved Matematisk Institut. Kate døde uventet i 1996.

Årene umiddelbart efter Kates død var hårde for Mogens. Heldigvis opdagede han, at han havde (halv)søskende, og faktisk en pænt stor familie. Og nok så vigtigt, han opdagede, at han stadig havde følelser: Mogens blev gift med Hanne, og fik papbørn og svigerbørn, og glæde ved en stor ny familie. Vi føler med familiens store tab.

Anders Thorup


Udvalgte artikler og bøger

 1. With W. Barth, On the homotopy groups of complex projective algebraic manifolds, Math. Scand. 30 (1972), 88-94.
  https://doi.org/10.7146/math.scand.a-11066
 2. On the homotopy groups of complex projective algebraic manifolds, Math. Scand. 30 (1972) 186-192.
  https://doi.org/10.7146/math.scand.a-11074
 3. On the topology of complex projective manifolds, Inventiones math. 19 (1973) 251-260.
 4. Komplekse tal og funktioner, Gyldendal, København, 1973, 92 s.
 5. Rubiks terning: hvordan du bringer den i orden og forstår dens principper, Arnold Busck, København, 1981
 6. Gruppeteori, Rubik’s terning som et skoleeksempel på en gruppe, Arnold Busck, København, 1982, 56 s.
 7. Go, Erobringens kunst, Clausen bøger, København, 1989, 77 s.
 8. Summa Summarum, CMS Treatises in Mathematics. CRC Press, Taylor & Francis Inc, 2007. ISBN13: 9781568813233