23. august 2021

Mindeord om lektor Asmus Schmidt

Nekrolog

Vores mangeårige kollega Asmus Schmidt er efter lang tids sygdom sovet stille ind. Hans virke manifesterede sig inden for både forskning, undervisning og administration.

Asmus Schmidt

Asmus Schmidt blev student fra Ribe Katedralskole i 1955 og begyndte matematikstudiet ved Københavns Universitet i september samme år. Han tog magisterkonferens (dvs. cand.mag. et mag.scient.) i matematik i februar 1960. I dette år blev han kandidatinstruktor ved Matematisk Institut. Efter nogle midlertidige stillinger fik han i 1966 et lektorat ved Matematisk Institut, som han beholdt til han i 2003 gik på pension.

Asmus havde to længerevarende studie/forskningophold: I 1962 var han i Cambridge hvor han bl.a. kom i kontakt med J.W.S.Cassels og Alan Baker. Det akademiske år 1980-1981 tilbragte han i Princeton efter invitation fra Institute for Advanced Study.

Talteorien

Lige fra starten lå hans hovedinteresse i talteorien. Allerede i studietiden i 1959 publicerede han et simpelt nyt bevis for en sætning af Hurwitz angående diofantiske approksimationer af reelle tal ved rationale tal. Sit internationale gennembrud fik han med sin store artikel i Acta Mathematica (1975). Den giver den første tilgang til generalisering af kædebrøksteori til de komplekse tal og bygger i høj grad på tidligere resultater af Asmus. Senere arbejder giver bl.a. eksplicitte resultater angående diofantiske approksimationer i imaginærkvadratiske tallegemer.

Endvidere bør nævnes Asmus' store bidrag til udgivelsen af Fenchel-Nielsen manuskriptet som bogen: "Discontinuous groups of isometries in the hyperbolic plane", de Gruyter Studies in Mathematics vol 29, 2003. Asmus var editor og var beskæftiget med projektet i en længere årrække  og gjorde hermed et stort og uegennyttigt arbejde.

Asmus var en meget populær lærer. For eksempel ledsagede han sine forelæsninger i talteori med et fremragende notesæt "Algebraisk Talteori”. Gennem sin inspirerende undervisning formåede han at tiltrække ganske mange specialestudenter

Sin interesse for formidling af matematiske emner viste han allerede gennem bogen "Kædebrøker" udgivet i 1967 af Foreningen af Matematiklærere ved Gymnasieskoler og Seminarier.

Institutbestyrer

Også administrativt ydede Asmus en stor indsats: Han var institutbestyrer fra 1983 til 1987, og som den dygtige forhandler han var, bidrog han væsentligt til etableringen af samarbejdet med Copenhagen Business School. Undervisningen på CBS hjalp instituttet til at komme igennem en meget vanskelig periode med mange nedskæringer. Asmus var endelig stærkt involveret i tilbygningen af fjerde etage i matematikbygningen og sikrede, at denne blev udført i overensstemmelse med instituttets ønsker.

Han var gift med Gunni Schmidt, en højt anset gymnasielærer ved Rungsted Statsskole. Gunni og Asmus var gamle studiekammerater, der begge påbegyndte matematikstudiet i 1955. De nåede at fejre guldbryllup i 2013. Gunni døde i 2016. Asmus sov stille ind søndag den 15. august 2021. 

Chr Ulrik Jensen