15. november 2023

Mindeord om Anders Thorup

Nekrolog

Lektor emeritus Anders Thorup, født 3. august 1943, døde 1. november 2023. Han efterlader sig kone og tre voksne børn. Her følger nogle mindeord forfattet af Søren Jøndrup og Ian Kiming.

Anders Thorup

Anders var i over et halvt århundrede en meget aktiv og central medarbejder, først på det daværende Matematisk Institut, som senere udviklede sig til det nuværende Institut for Matematiske Fag.

Han blev student fra Christianshavns Gymnasium i 1961 og begyndte samme år på matematikstudiet på Københavns Universitet. Han blev cand.scient. i 1966 og mag.scient. i 1968. Udover ansættelser som instruktor blev han i 1968 ansat som amanuensis og derefter som lektor i 1969 og frem til sin pensionering i 2013.

Anders skrev sit speciale i klassisk algebra under vejledning af Chr. U. Jensen, men sidenhen blev algebraisk geometri hans hovedinteresse i forskningsmæssig sammenhæng. Et studieophold ved University of Warwick gav ham mange internationale faglige kontakter, og han arbejdede sammen med ledende udenlandske forskere, hvor man især kan nævne Steve Kleiman (MIT) og Dan Laksov (KTH). Sammen med Kleiman blev der udviklet en generaliseret Buchsbaum-Rim multiplicitetsteori baseret på algebraisk geometri. Sammen med Laksov arrangerede Anders et år ved Institut Mittag-Leffler, og de publicerede 13 artikler om forskellige emner, hovedsagelig inden for algebraisk geometri.

Udover en stærk interesse for at forstå matematiske problemer via en så generel tilgang som muligt, havde Anders også en livslang smag og forkærlighed for konkrete problemer. F.eks. kunne vi her nævne meget tidlige arbejder med Børge Jessen angående translationsækvivalens mellem polyedre, ligesom Ian Kiming fra senere år husker en diskussion angående løsninger til den diofantiske ligning y^2 + 1 = 2x^3, som Anders stødte på i forbindelse med et andet problem.

De sidste år vendte Anders tilbage til klassisk ring- og modulteori, hvor det blev til et par arbejder sammen med Chr. U. Jensen og Søren Jøndrup

Udover at være en glimrende forsker, var Anders en fortrinlig underviser og forfatter af forelæsningsnoter. Både som forelæser og forfatter var hans fremstilling klar og præcis ned til de mindste detaljer. Han skrev meget benyttede forelæsningsnoter til analyse på 1. år, algebra (Mat 2AL), algebraisk geometri og talteori. Noterne i kommutativ algebra havde Søren Jøndrup som forelæser stor glæde af.

Som studerende havde jeg (Ian Kiming) Anders som lærer i algebra og husker Anders' forelæsninger for deres klarhed og velforberedthed. Forelæsningsnoterne og mange af problemløsningssessionerne var også krydret med inspirerende indslag, der pegede ud af pensum og mod mere avancerede emner. En blivende indflydelse for mig og en model, jeg har taget til mig, var at se Anders' standard for forelæsninger, som udover klarhed bestod i at have forberedt forelæsningen så grundigt, at man kan holde den uden brug af noter.

Både som lærer og kollega kan det blivende indtryk Anders gjorde, opsummeres med ordene åbenhed, imødekommenhed og hjælpsomhed. Kom man som studerende til ham med et problem, man ville diskutere, så var døren altid åben, og han tog sig tid, hvad enten spørgsmålet nu var til et kursusemne eller noget, der lå et helt andet sted henne. Hjælpsomheden udstraktes også til kolleger: Mange medarbejdere har haft glæde af hans hjælp med computerproblemer, og man gik aldrig forgæves. Anders var en aktiv emeritus, der blandt andet påtog sig opgaven med at vedligeholde instituttets digitale notesamling.

I forbindelse med Chr. U. Jensens lange sygdomsperiode viste Anders sig som et forbillede mht. at tage ansvar, når nærtstående er i nød og behøver hjælp. Anders ydede her en enorm indsats og var også den afgørende drivkraft i at få organiseret en besøgsgruppe til Chr. U., som begge undertegnede var en del af. Vi var begge imponerede over den mængde energi, Anders lagde i at sørge for, at Christian havde det godt.

Indtil for få år siden mødtes Anders, Christian U. og Søren Jøndrup hver onsdag på instituttet, hvor de på skift fremlagde, hvad der var lavet af matematik den forløbne uge. Der blev dog også tid til at drøfte mange andre problemer.

Anders havde stor glæde ved naturen, og har sammen med SJ nydt samværet i deres sommerhuse ved Sejerøbugten.

Anders er meget savnet både som kollega og som menneske.

Søren Jøndrup og Ian Kiming