7. august 2023

Mikael Rørdam udnævnt til æresprofessor ved ECNU

Udnævnelse

East China Normal University i Shanghai har udnævnt Mikael Rørdam til æresprofessor "som anerkendelse af hans enestående bidrag og akademiske præstationer inden for matematik".

Sekretær Yang Changli overrækker æresprofessorbeviset for Mikael Rørdam.

Den 1. august 2023 overrakte sekretær Yang Changli æresprofessor-certifikatet til Mikael Rørdam på vegne af East China Normal University i Shanghai.

Dekanen for School of Mathematics and Science, Lv Changhong, professor Huaxin Lin, leder af ECNU Research Center for Operator Algebras, og omkring 60 deltagere i konferencen "Special Week on Operator Algebras, 2023" deltog i begivenheden.

Sekretær Yang Changli sagde i sin tale, at professor Mikael Rørdam har opnået enestående akademiske præstationer og dybtgående præstationer inden for operatoralgebraer og funktionalanalyse, og han nyder et godt omdømme i de internationale akademiske kredse.

”I løbet af de 25 år, der er gået siden hans første besøg på East China Normal University i 1997, har professor Mikael Rørdam holdt flere forelæsningsrækker og foredrag på ECNU. East China Normal University takker ham oprigtigt for hans stærke støtte til skolens akademiske karriere. Hans tiltrædelse vil give akademiske ressourcer og intellektuel støtte til skolen og berige mulighederne og mulighederne for akademisk udveksling og internationalt samarbejde”, sagde Yang Changli.

Professor Rørdam sagde i sin takketale, at han fortsat vil opretholde tæt kontakt med ECNU, fremme akademisk udveksling og samarbejde og bidrage til udviklingen af disciplinen. Efter ceremonien holdt Rørdam et foredrag om "Inklusioner af C*-algebraer".

Yang Changli, Mikael Rørdam, Huaxin Lin

Sekretær Yang Changli, Mikael Rørdam og professor Huaxin Lin, leder af ECNU Research Center for Operator Algebras.

Mikael Rørdams takketale.

Mikael Rørdams takketale.