2. oktober 2015

Mads Christian Hansen, ny ph.d.-studerende

Mads Christian HansenMads Christian Hansen er ansat under sektionen Statistik og Sandsynlighedsregning, og kommer til at arbejde i forskningsgrupperne Dynamical Systems Interdisciplinary Network og Mathematics of Reaction Networks.

Mads’ ph.d.-projekt vil undersøge forholdet mellem deterministiske og stokastiske dynamiske systemer i relation til reaction network theory, omend dets endelige form endnu ikke er fastlagt. Mads’ vejleder er Carsten Wiuf.

Mads har netop afsluttet sin mastergrad i Mathematical Modelling and Scientific Computing ved University of Oxford. Han tog såvel bachelor- som kandidatgrad ved Københavns Universitet, hvor han fokuserede på differential topologi, Hans afhandling, "Teichmüller theory and dynamics", blev vejledt af Nathalie Wahl.

Mads har kontor i 04.3.28