11. november 2020

MATH bidrager til den grønne omstilling

Forskning

Danmarks Frie Forskningsfond støtter 65 forskningsprojekter om grøn omstilling. Fra Institut for Matematiske Fag deltager lektor Trine Krogh Boomsma, der vil finde nye matematiske modeller for, hvordan man kobler planlægningen i de forskellige energisektorer.

Trine Krogh Boomsma
Trine Krogh Boomsma

Hvis Danmark skal nå de ambitiøse klimamål om at reducere udledningen af drivhusgasser, skal det overordnede energisystem udfase fossile brændstoffer og integrere vedvarende energi. Det bliver afgørende for den grønne omstilling, at energisystemets sektorer, f.eks. el-, varme- og gas-systemerne, kan kobles for at opnå sammenhæng og synergi.

Koordineret planlægning på tværs af sektorer muliggør forbedringer i effektivitet, øget udnyttelse af vedvarende energi og yderligere fleksibilitet til at håndtere fluktuationer i produktionen. Koordineret planlægning bidrager til bæredygtighed og forsyningssikkerhed.

Potentialet ved sektorkobling bør vurderes inden for en kvantitativ ramme, der både omfatter en teknisk beskrivelse af hver sektor og tager højde for markedsbaserede interaktioner mellem sektorerne, herunder forskellige målsætninger og indbyrdes konkurrenceforhold. Projektet vil udvikle nye modeller og metoder til konsolidering af de tekniske og økonomiske aspekter.

Modelleringen består af planlægning og optimering af drift og investering under hensyntagen til tekniske karakteristika, etablering af ligevægtsmodeller for markedsinteraktioner, og på baggrund heraf, design af politiske incitamentsstrukturer til fremme af koordineret planlægning. Givet modellernes kompleksitet vil en vigtig del af projektet desuden involvere udvikling af specialtilpassede løsningsmetoder.

- Projektet vil foreslå planlægningsmodeller for sektorkobling, der både kan tage hensyn til økonomiske og operationelle aspekter. Jeg håber dermed at det kan bidrage med nye indsigter i potentialet ved sektorkobling, hvad angår markedsdesign og regulering, siger Trine Krogh Boomsma.

Trines forskningsspeciale er operationsanalyse, særligt optimering under usikkerhed og dets anvendelser inden for energisektoren.

Danmarks Frie Forskningsfond bidrager med 2,8 mio. kroner, hvilket gør det muligt at tilknytte en ph.d.-studerende til forskningen i tre år, samt at øge samarbejdet med to internationale forskere [Antonio J. Conejo, Steven A. Gabriel] inden for emnet.

Emner