15. september 2016

MATH-professor formand for matematikkommission

Kommission

Gymnasieeleverne skal blive dygtigere til matematik. En ny kommission skal finde svar på, hvordan det kan ske. Formand for kommissionen er professor Niels Grønbæk, Institut for Matematiske Fag, KU.

Matematikkommission skal styrke de matematiske kompetencer bredt. Den skal give input til ændringer i fagets læreplaner og til initiativer, der kan styrke matematiske kompetencer bredt i uddannelsessystemet.

Kommissionen består af 13 medlemmer med faglig ekspertise fra de gymnasiale uddannelser, folkeskolen, det private erhvervsliv og videregående uddannelser. Den skal blandt andet give forslag til:

  • udvikling af fagets indhold, 
  • prøveformer, 
  • overgange mellem grundskole og gymnasiale uddannelser samt mellem gymnasiale uddannelser og de forskelig typer videregående uddannelser, 
  • fagets samarbejde med andre fag, 
  • evaluering og feedback og 
  • lærernes kompetencer.

Matematikkommissionen mødtes første gang den 13. september 2016, og skal afslutte sit arbejde med en rapport til Ministeren for Børn, Undervisning og Ligestilling i midten af november 2016.