28. maj 2014

Martin Søndergaard Christensen, ph.d.-studerende

Martin Søndergaard ChristensenMartin Søndergaard Christensen blev ansat som ph.d.-studerende ved Institut for Matematiske Fag den 15. april 2014. Han er tilknyttet forskningsgruppen Ikke-kommutativ Geometri og har Mikael Rørdam som vejleder.

Martins forskningsinteresser ligger inden for operatoralgebra-teori, specielt klassifikationen af C*-algebraer. ”I øjeblikket kigger jeg på, hvad sammenlignings- og divisibilitetsegenskaber for en C*-algebra siger om den tilhørende algebra bestående af approximativt centrale følger”, fortæller Martin.

Martin er bachelor og kandidat fra KU. Han forsvarede sit speciale ”Om strukturen af simple, nukleæare C*-algebraer: Toms-Winter formodningen” den 27. marts 2014.

Martin sidder i kontor 04.1.06.