3. september 2015

Oscar Marmon, ny postdoc

Oscar MarmonOscar Marmon startede som postdoc i forskningsgruppen Algebra og Talteori den 1. september 2015, finansieret af en postdoc-bevilling fra Knut & Alice Wallenberg Foundation i Sverige. Hans postdoc-mentor er Morten Risager.

Oscar forsvarede sin ph.d. i 2010 på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg, Sverige, under tilsyn af Per Salberger. De sidste tre år har været ansat som postdoc ved University of Göttingen, Tyskland.

Hans primære forskningsinteresse er kvantitativ aritmetisk geometri, i grænsefladen mellem analytisk talteori og algebraisk geometri. Hans planlagte forskningsprojekter i København har til formål at bruge analytiske værktøjer til at studere fordelingen af rationelle punkter på algebraiske varieteter.

Oscar sidder i kontor 04.2.22.