7. februar 2020

Mange danskere har helt forkerte pensioner

MATH i medierne

Finans.dk og JyllandsPosten præsenterer i dag en ny ekspertrapport, skrevet af bl.a. Mogens Steffensen, professor ved Institut for Matematiske Fag. Ifølge rapporten bør stort set al opsparing til alderdommen ske i ét bestemt produkt.

Hundredtusindvis af danskere får det meste af deres opsparing udbetalt som ratepension. Men det er ikke den bedste løsning for dem, fastslår en ekspertgruppe. For kun livrenten – den livslange pension – dækker behovet for en jævn indtægt, så længe man lever.

Læs artiklen fra Finans.dk

Rapporten, der blev offentliggjort i januar 2020, hedder ”Forbrugerens udfordringer med pensionsbeslutninger: Et livs-cyklus perspektiv”.

Rapporten er udarbejdet af en ekspertgruppe nedsat af Penge- og Pensionspanelet. Opgaven var at udarbejde et notat, der med udgangspunkt i det eksisterende pensionssystem beskriver forbrugernes udfordringer med pensionsbeslutninger. Målgruppen er Penge- og Pensionspanelet og eksterne fagpersoner, og indirekte også finansielle forbrugere.

Arbejdsgruppen havde deltagere fra CBS, Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Finanstilsynet. Mogens Steffensen var formand for arbejdsgruppen.

Penge- og Pensionspanelet er oprettet af Folketinget i 2007 under det daværende Erhvervs- og Vækstministerium. Panelet består af en formand fra universitetsverdenen samt repræsentanter fra den finansielle branche og forbrugerorganisationer. Panelet rådgiver via hjemmesiden Råd til penge