16. januar 2015

Matthias Kreck serverede Bach & Fermat

MMM

Matematikeren Matthias Kreck, professor ved Bonn Universitet i Tyskland, besøgte MATH den 9. januar 2015 med hans foredrag/optræden M3 - Musik, Matematik & Malerei.

Matthias Kreck

M3 var en begivenhed for både matematikere og ikke-matematikere. Alle fik mulighed for at deltage i en oplevelse, der involverede to forskellige dele af hjernen: den følelsesmæssige side var nødvendig for at nyde den klassiske musik, og den rationelle side var nødvendig for at fordøje matematikken.

For at hjælpe på fordøjelsen serverede MATH øl og snacks i pausen. "Øl gør det nemmemre at forstå beviser”, hævdede professor Kreck.

Kreck og Schumann

Kreck indledte eftermiddagen med at spille cello. Noget Bach med saft og kraft. Så talte han om Fermats sætning fra 1640, om summen af to kvadrater, beviset fra Euler hundrede år senere – og de andre beviser, der fulgte.

Efter en pausen spillede Kreck noget Schumann – og demonstrerede derefter Don Zagiers “one-sentence-proof”. Formålet var at få alle til at føle glæden ved de strenge udsagn og argumenter.

Kreck og malerierne

Matematikken og musikken var ledsaget af malerier af Luitgard Ilg fra Mainz, der forklarede nogle af de matematiske udsagn – til begge hjernehalvdele.