30. maj 2014

Matias Lolk, ph.d.-studerende

Matias LolkMatias Lolk har været ansat som ph.d.-studerende ved Institut for Matematiske Fag den 15. april 2014. Han er tilknyttet forskningsgruppen Ikke-kommutativ Geometri og har Mikael Rørdam som vejleder.

Matias har en bachelor- og kandidatgrad i matematik fra Institut for Matematiske Fag. Han forsvarede sit speciale "Universal algebras and dynamical systems associated with separated graphs" den 20. marts 2014.

Matias’ forskningsinteresser ligger inden for området operatoralgebra og inkluderer blandt andet grafalgebraer og topologiske dynamiske systemer. Hans ph.d.-projekt vil (formentligt) være en fortsættelse af hans speciale og vil således omhandle klassen af grafalgebraer hørende til separerede grafer der er blevet udviklet af Pere Ara, Ruy Exel og Ken Goodearl i de seneste år.

Matias Lolk sidder i kontor 04.1.06.