23. januar 2020

Kommende MATH-forsker modtager VILLUM-bevilling

bevilling

VILLUM FONDEN har tildelt et af årets 15 Villum Young Investigator-stipendier til matematikeren Torben Krüger. Han er fra 1. juli 2020 lektor ved Institut for Matematiske Fag.

Torben Krüger Villum Young Investigator-programmet finansierer særligt talentfulde unge forskere inden for teknisk og naturvidenskabelig forskning. Det gør det muligt for danske universiteter at tiltrække talentfulde forskere uden for Danmark. Blandt de 15 nye Villum Young Investigators er forskere fra hele verden.

Torben Krügers forskningsprojekt kalder han "Stokastiske Matricer som tilgang til Universalitetsfænomener i Uordnede Kvantesystemer".

De 9,3 millioner danske kroner finansierer oprettelsen af et forskerteam i de næste fem år. Torben beskriver sit projekt således:

”En fuldstændig teoretisk analyse af fundamentale modeller for uordnede kvantesystemer, såsom kvantedots eller kvanteledninger, er særdeles udfordrende og ofte umulig. Mange makroskopisk observable fænomener, som f.eks. elektrisk ledeevne, er universelle, i den forstand, at de ikke afhænger af de mikroskopiske detaljer. Sammen med to ph.d.-studerende og tre postdocs vil vi gøre brug af denne observation til at undersøge og klassificere sådanne fænomener ved hjælp af mere tilgængelige og mere overordnede stokastiske matrixmodeller ”.

Torben Krüger blev født i 1985 i Sydslesvig. Han er uddannet i München ved Ludwig-Maximilians-universitetet, hvor han tog diplomeksamen i matematik i 2012, i fysik i 2013 og sin ph.d. i 2015. Hans afhandling havde titlen "Local spectral universality for random matrices with independent entries".

Han arbejdede som forskningsassistent og senere som postdoc ved Institute of Science and Technology Austria og fra 2017 som postdoc ved Institut for Anvendt Matematik ved Universitetet i Bonn.

15 Villum Young Investigators

Emner