24. januar 2022

Forskere skal gøre os klogere på forsikring og pension

InterAct

Med 45 millioner kroner over de næste 12 år lander Københavns Universitet en historisk stor aftale om mere forskning og uddannelse inden for forsikrings- og pensionsområdet, som skal komme kunderne til gavn.

Foto af en sparegris
Noget af forskningen kan komme til at handle om, hvordan og hvor stor indflydelse vi selv skal have på vores pensionsordninger. I runde tal har danskerne sparet 4000 milliarder op i deres pensioner. Foto: Getty Images

De sikrer os mod uheld og sørger for en behagelig alderdom. Forsikringer og pensioner er noget, som de fleste af os har, og som har stor betydning for vores liv. Skandinavien er historisk set et knudepunkt for forskning på området. En ny stor aftale mellem Institut for Matematiske Fag på Københavns Universitet og otte af landets forsikrings- og pensionsselskaber skruer nu kraftigt op for ambitionerne på området.

For med 45 millioner kroner på budgettet skal der over de næste 12 år ansættes ti forskere, to lektorer og otte ph.d.-studerende, på Institut for Matematiske Fag, som skal tilvejebringe ny viden om vores forsikringer og pensioner. Forskerne skal også undervise kandidatstuderende i forsikringsmatematik med den nyeste viden på området og udvikle og afholde efter- og videreuddannelseskurser hos de deltagende forsikrings- og pensionsselskaber. Tiltagene skal i sidste ende komme kunderne og samfundet til gode.

”Den grønne dagsorden, machine learning metoder og større inddragelse af kunderne i deres investeringer er nogle af de ting, der i højt tempo reformerer forsikrings- og pensionsbranchen i disse år. Derfor er der behov for ny viden, som kan påvirke hele fødekæden fra universitet til den enkelte kunde i en gavnlig retning, og det kommer vi til i den her aftale, som jeg vil kalde historisk stor,” siger professor Mogens Steffensen fra Institut for Matematiske Fag, der står i spidsen for aftalen. 

At Mogens Steffensen betegner aftalen som ”historisk stor”, skyldes bl.a., at der ikke før er set lignende initiativer for at fremme uddannelse og forskning på den over 100 år gamle uddannelse i forsikringsmatematik.

Foto af Mogens Steffensen
Professor Mogens Steffensen står i spidsen for det nye forsknings- og uddannelsesprojekt. Foto: Skipper Foto/Københavns Universitet.

Skal komme kunderne til gavn

Noget af forskningen kan meget vel komme til at handle om, hvordan og hvor stor indflydelse vi selv skal have på vores pensionsordninger. For i runde tal har danskerne sparet 4000 milliarder op i deres pensioner, og tidligere var investeringen af de penge i høj grad op til pensionsselskaberne selv.

Men forskellige tendenser i samfundet, senest den grønne omstillings indtog, har givet kunderne interesse i -og indflydelse på deres investeringer. Det skal ifølge Mogens Steffensen kombineres med det gode produktdesign og den gode rådgivning for at være en fordel. 

”Typisk er investorerne hos selskaberne rigtig dygtige, da det er deres job at investere folks penge. Derfor er det værd at diskutere og undersøge nærmere, hvilke beslutninger, der skal ligge hos den enkelte kunde og måske udvikle endnu bedre rådgivningsværktøjer, der forklarer den risiko, man måske løber i forbindelse med, at man selv beslutter, hvordan pensionsopsparingen skal investeres,” siger Mogens Steffensen.

På forsikringsdelen fremhæver Mogens Steffensen bl.a. kunstig intelligens og machine learning som områder, der allerede er godt i gang med at ændre branchen.

”Kunstig intelligens er svær at komme udenom. Her kunne man se på, hvad hr. Jensen kan få ud af, at selskaberne bliver bedre til at udnytte data. Måske kan kunden få en mere individuel forsikringsaftale tilpasset dennes behov og samtidig få lavere omkostninger på sin forsikring,” siger Mogens Steffensen.

Et innovativt samarbejde

Hvad forskningsprojekterne præcist skal indeholde, skal nu defineres i et samarbejde med de deltagende selskaber, hvilket aftalens navn – InterAct – der står for ’Interaction in Actuarial Science’ i den grad lægger op til.

”I sidste ende er det os som forskere, der beslutter, hvad vi skal forske i. Men jeg mener, at vi generelt har et medansvar for at bringe forskningen i en retning, der gør den anvendelig. Og det kræver, at vi lytter til, hvad selskaberne og kunderne har brug for. Den interaktion, synes jeg, er helt nødvendig,” siger Mogens Steffensen.

De deltagende forsikrings- og pensionsselskaber er igennem aftalen med til at identificere de temaer, som forskerne og de forskerstuderende kommer til at beskæftige sig med. Det skal føre til mere forskning og udvikling af kurser inden for områder, hvor de deltagende selskaber har udtrykt et behov.

Den 12-årige aftale, som blev skudt i gang 1. januar 2022, finansieres ligeligt mellem Institut for Matematiske Fag på Københavns Universitet og de otte forsikrings- og pensionsselskaber med 22,4 millioner hver. De otte forsikrings- og pensionsselskaber, som er med i aftalen, er: PFA, Danica, Velliv, Industriens Pension, AP Pension, PensionDanmark, Tryg og Codan.


 

Fakta:

  • Over de næste 12 år ansættes ti forskere, to lektorer og otte ph.d.-studerende, på Institut for Matematiske Fag, som skal tilvejebringe ny viden om vores risiko, forsikring og pension.

  • Forskerne skal også undervise kandidater i forsikringsmatematik i den nyeste viden på området og udvikle og afholde efter- og videreuddannelseskurser hos de deltagende selskaber.

  • De deltagende forsikrings- og pensionsselskaber er igennem aftalen med til at identificere de temaer, som forskerne og de forskerstuderende kommer til at beskæftige sig med.

  • Selskaberne har ikke indflydelse på resultaterne af den forskning, der kommer fra Institut for Matematiske Fag. Den er ejet af Københavns Universitet og bliver publiceret i internationale peer-reviewed tidsskrifter på området.

  • De otte forsikrings- og pensionsselskaber er: PFA, Danica, Velliv, Industriens Pension, AP Pension, PensionDanmark, Tryg og Codan.

  • Institut for Matematiske Fag på Københavns Universitet og de otte forsikrings- og pensionsselskaber finansierer den 12-årige aftale ligeligt med 22,4 millioner hver.

  • InterAct projektrammen er startet 1. januar 2022.